Gut Hastalığı Nedir ? Gut hastalığı da romatolojinin ilgilendiği bir hastalık mıdır?

Gut Hastalığı Nedir ? Gut hastalığı da romatolojinin ilgilendiği bir hastalık mıdır?

Evet, gut hastalığı romatolojinin ilgilendiği önemli hastalıklardan birisidir. Genellikle zenginlerin hastalığı olarak anılmaktadır, nedeni sanırım kırmızı et tüketimi ile yakın alakasıdır. Romatoloji tarihine baktığımızda en sık adı geçen hastalığın gut olduğunu, neredeyse tüm romatizmal hastalıkların ortak adı olarak gut hastalığının kullanıldığını görmekteyiz. Orta yaş ve üzeri erkeklerde sık görülen bir hastalıktır bu nedenle kadın hastalara gut tanısı koyarken bir kez daha düşünmek gerekir. Ataklar halinde seyredebilen bir hastalık olduğundan acil servislerde gut atağı geçiren hastalara rastlamak mümkündür. En sık görülen bulgu ayak başparmak ekleminde ani başlayan ağrı, şişlik, kızarıklıktır. Acil servise veya polikliniğe elinde çorap, ayağında terlikle gelen orta yaş bir erkek çok büyük ihtimalle gut atağı geçiren bir hastadır. Bu hastanın hikayesinde sıklıkla bir gece önce alkol, mezeler, sakatat ve kırmızı et tüketimi vardır. Günümüzde beslenme alışkanlıklarının değişmesi, fast-food  kültürüyle beraber gut hastalığı daha sık ve daha erken yaşlarda görülmeye başlanmıştır. Obezitede artışla paralel olarak gut hastalığı özellikle Amerika’da 21. yüzyılın önemli sağlık

Gut hastalığı “Padişahların – kralların hastalığı, hastalıkların padişahı – kralı” olarak ta tanımlanmaktadır. Osmanlı tarihinde gut hastalığı olan en meşhur padişahlar Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman’dır. Gut hastalığı Dünya tarihini de değiştiren bir hastalıktır. Fatih Sultan Mehmet zamanında 15. Yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı ordusu doğu seferi hazırlığı için Gebze dolaylarında ordugah kurmuş ancak bu sırada Fatih Sultan Mehmet’in şiddetli ayak ağrılarıyla gut atağı başlamıştır. Doğal olarak o dönem bugün modern tıpta kullandığımız tedavi seçenekleri olmadığından atak uzamıştır. Sonuç olarak tabipler toplanarak ayağı yarıp kan akıtmaya karar vermişlerdir. O zamanki tarihi belgelerde bu olay “ Vefatına sebep, ayağında zahmet vardı. Tabipler ilacından aciz oldular. Ahir, Tabipler cem olup ittifak ettiler, ayağından kan aldılar“ şeklinde kayıtlara geçmiştir. Nitekim padişahın ayağına bu işlem yapılmış ancak durum daha da kötüye gitmiş ve ordunun doğu seferi iptal edilerek tekrar İstanbul’a geri dönülmüştür. Ayağına yapılan bu girişim sonrası enfeksiyon kapan Fatih Sultan Mehmet bugün sepsis dediğimiz kan zehirlenmesi sonucu 1481 yılında, 49 yaşında ölmüştür. Sonuç olarak Fatih’in ölümüne neden olan hastalık gut hastalığıdır. Resim-1

Avrupa’da İngiltere’nin meşhur krallarından 8. Henry gut hastasıdır. Evlilikleri ile meşhurdur sadece eşinden ayrılabilmek için katolik Vatikan ile ters düşmüş ve kendi Anglo sakson kilisesini kurmuştur. Öldüğünde 160 kilo olan 8. Henry gut hastalığından çok çile çekmiştir.